top of page

Spoor oost

een park in wording?

OOSTNATIE

SPOOR OOST IS EEN OUD SPOORTERREIN WAAR GOEDEREN WERDEN OVERGELADEN VAN TREIN OP VRACHTWAGEN. DE MAJESTUEUZE GELE KRANEN EN DE TREINWAGONS GETUIGEN VAN DIT INDUSTRIELE VERLEDEN.

IN 2014 NAM DE STAD ANTWERPEN EEN DERDE VAN HET TERREIN IN GERBUIK. ZO KEN JE ONDERTUSSEN SPOOR OOST: MET DE SINKSEFOOR DIE ER 6 WEKEN NEERSTRIJKT EN ALS PARKING BIJ GROTE EVENEMENTEN IN HET SPORTPALEIS. EEN KLEIN GEDEELTE IS VOORBEHOUDEN ALS PUBLIEKE RUIMTE MET SPEELHEUVEL EN SPORTVELDEN.

BUURTBEWONERS, VERENIGD IN DE ACTIEGROEP PARK SPOOR OOST, IJVEREN VOOR EEN GROEN PARK IN PLAATS VAN EEN GRIJZE BETONNEN VLAKTE.

OOSTNATIE WIL SPOOR OOST MAXIMAAL BENUTTEN ALS PUBLIEKE RUIMTE. SAMEN MET BUURTVERENIGINGEN ORGANISEREN WE ZOVEEL MOGELIJK ACTIVITEITEN OP DE SITE. WE WILLEN EEN BREDER DRAAGVLAK CREEREN VOOR HET LATERE PARK. HET ZOMER SLOTFEEST #2140FEEST! EN HET WINTERFEEST MET VUURSPEKTAKEL ZIJN ONDERTUSSEN VASTE WAARDEN. DE JEUGDDIENST VAN BORGERHOUT ORGANISEERT REGELMATIG SPORT- EN SPELACTIVITEITEN VOOR KINDEREN EN JONGEREN OP HET TERREIN.

SINDS 2017 HEEFT OOSTNATIE DE VIER OUDE TREINWAGONS IN GEBRUIK. DIT IS ONZE UITVALSBASIS VOOR ACTIVITEITEN OP SPOOR OOST. TWEE TREINWAGONS DOOPTEN WE OM TOT BAR OOST. ÉÉN VAN DE FUNGEERT ALS CLUBHUIS VOOR MAROKKAANSE BUURTJONGEREN, BEGELEID DOOR SAMEN OP STRAAT. DE J100, EEN PLATFORM VAN ANTWERPSE JONGERENORGANISATIES, HOUDT ER ZIJN BIJEENKOMSTEN EN PLANT ER DE BOUW VAN EEN DROOMHUT. A'PEN OP WIELTJES ORGANISEERT ER DE VEERTIENDAAGSE KINDERFIETSEN RUILHANDEL.

STREVEN NAAR ZOVEEL MOGELIJK DIVERSITEIT EN WERKEN VAN ONDERUIT ZIJN HET HANDELSMERK VAN OOSTNATIE.

IN JULI EN AUGUSTUS IS BAR OOST OPEN ALS ZOMERBAR.

BUITEN DE ZOMERMAANDEN STAAN DE WAGONS TER BESCHIKKING VOOR KLEINSCHALIGE ACTIVITEITEN ALS FEESTJES, WORKSHOPS, EVENTS EN DERGELIJKE MEER. VOOR MOGELIJKHEDEN EN EVENTUELE HUUR NEEM CONTACT MET ONS OP.

1524486902511.jpg
2.jpg
9.jpg
bottom of page